Afdeling: Het BijenGilde Etten-Leur e.o.

AFDELING: Het BijenGilde Etten-Leur e.o.

Onze vereniging

Bijenhouders vereniging Etten-Leur eo is een vereniging van imkers, voortgekomen uit het 'Biegilde van Etten' dat in 1670 officieel is ingeschreven. Vandaar dat wij terug gaan naar deze historische naam en gaan wij de naam Bijengilde Etten-Leur weer voeren. Bezoek de website www.bijengilde.nl 
De bijenvereniging heeft over ledenaanwas niet te klagen. Ook afgelopen jaar is het ledental gegroeid. De vereniging telt nu 42 leden afkomstig uit de regio Etten-Leur, waaronder ook enkele dames en jongere leden. De Etten-Leurse vereniging is hiermee een uitzondering want landelijk neemt het aantal imkers af. Overigens is het een misverstand dat bijenhouders alleen op het platteland te vinden zijn. Vijftig procent van onze imkers zit in en rond de grote steden. Bijen hebben geen hoogtevrees en gedijen ook goed op een balkon of op het dak van een hoog kantoorgebouw.

Het bestuur

Voorzitter:  Henk Boot, tel 076-5015102  voorzitter@bijengilde.nl
Secretaris:  Johan Rommens, tel 0165-503456      secretaris@bijengilde.nl 
Penningmeester: Aad van der Sijde, tel 076-5263890 penningmeester@bijengilde.nl
Bestuurslid : Ludo van Meel,
Bestuurslid Ad. Franken, tel 076-5429305 
Webmaster: Aad de Graaf, tel.0165-544094 webmaster@bijengilde.nl
Het E-mail adres van onze vereniging: info@bijengilde.nl
De Website van onze vereniging: www.bijengilde.nl

De activiteiten

Vlechten
Van holle boomstam tot kunststof kast. Voor deze tentoonstelling zijn de leden van de vereniging nu ouderwetse korven aan vlechten. Hiervoor werd op het terrein van penningmeester Henk Boot speciaal rogge gezaaid en met de hand geoogst. Hij is nog bezig. Immers een combine hakt alles fijn en de roggestengels moeten voor het vlechten heel blijven.
Bijenmarkt
En niet te vergeten natuurlijk de jaarlijks terugkerende 'Bijenmarkt Etten-Leur' in het voorjaar georganiseerd. (zie verder ook ons Aktiviteiten-overzicht). 
Bijpraten
Tijdens de bijeenkomsten worden -onder het genot van een kopje koffie- de ervaringen en eventuele problemen in een gemoedelijke sfeer besproken, wat zeker voor de beginnende imkers erg leerzaam is.
In tegenstelling tot de bijen houden de imkers geen winterrust. Behalve dat zij het materiaal voor het komend seizoen op orde brengen komen de Etten-Leurse imkers ook één keer in de week bij elkaar om korven te vlechten. Hoewel deze korven van buntgras of roggestro in de praktijk bijna niet worden gebruikt, spant men zich in om het oude ambacht van korven vlechten (of korven 'breien' zoals de imkers zeggen) in stand te houden. Nieuwe leden krijgen les en al spoedig wordt het eerste mandje gemaakt.

Contactgegevens

Hr Henk Boot
Hilsebaan 91
4873 LH ETTEN-LEUR
076-5015102
0630280783
denhill@hetnet.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.